Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Sieraków

KOMISJA REWIZYJNA

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA REWIZYJNA

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności

2) gospodarności

3) rzetelności

4) celowości

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
MARIKA BIERKA członek
SŁAWOMIR BOBER 0przewodniczący
ARTUR CONERT członek
HUBERT MIKOŁAJCZAK członek
HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA 1 wiceprzewodniczący
MAREK RUTKOWSKI członek
SEBASTIAN TOBÓŁKA członek