Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Sieraków

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

SŁAWOMIR BOBER

SŁAWOMIR BOBER

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 119

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA REWIZYJNA stała UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przewodniczący
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH stała UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wiceprzewodniczący
KOMISJA BUDŻETOWO GOSPODARCZA stała UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-15 13:10:37 UCHWAŁA NR 6 SESJA TESTOWA przeciw
2018-11-15 13:19:00 WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ SESJA TESTOWA za
2018-11-15 13:34:11 uchwała nr 11 SESJA TESTOWA za
2018-11-15 13:42:50 uchwała dot. wyboru skłdu stałych komisji SESJA TESTOWA za
2018-11-15 13:47:17 xxx SESJA TESTOWA przeciw
2018-11-22 16:25:46 UCHWAŁA NR I/2/2018 W SPRAWIE USTALENIA LICZBY WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE I SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-22 17:32:45 UCHWAŁA NR I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE I SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 13:38:44 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLI/284/2017 Z DNIA 19 GRUDNIA 2017R. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 13:50:26 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/93/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY DIET RADNYM ORAZ OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 13:54:52 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE W Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KACZLINIE STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 11/2 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 14:05:59 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE USTALENIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 14:11:16 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE INICJATYWY UTWORZENIA I FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" NA TERENIE GMINY SIERAKÓW II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:30:42 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:31:40 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:35:55 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:37:50 Uchwała w sprawie uchwalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:39:10 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:40:40 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:42:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:43:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:44:26 Uchwała w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:45:44 Uchwała w sprawie zryczałtowanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:46:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:48:09 Uchwała w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży dla gminy Sieraków na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:50:55 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:52:30 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:53:59 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:55:20 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:56:51 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 14:05:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/359/2018 z dnia 25 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 14:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 15:40:42 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-08 17:52:32 UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ODDANIA CZCI UCZESTNIKOM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-08 17:54:26 UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-08 17:56:16 UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W SIERAKOWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 13:59:51 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NA 2019 ROK V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 14:10:17 UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NA 2019 ROK V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 14:24:17 UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:02:23 UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR III/29/2018 Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:04:53 UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI MIĘDZYCHODZKIEMU. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:06:10 UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG NA TERENIE GMINY DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH ORAZ USTALENIA ICH PRZEBIEGU V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:09:14 UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA I MIESZKANIACH CHRONIONYCH V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:11:20 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:42:53 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:43:47 Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:45:57 Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:47:41 Opinia Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie założeń projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Mszar nad Jeziorem Mnich". VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:49:10 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom "Senior +" w gminie Sieraków oraz jej połączenia z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:53:22 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:23:04 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Sieraków. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:25:07 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na rok 2019. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:27:34 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sieraków VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:29:07 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Sieraków. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:30:37 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:32:36 OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie inicjatywy przywrócenia połączeń kolejowych na linii 368 VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:36:33 Uchwała nr VIII/54/2019 zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:38:03 Uchwała nr VIII/55/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:41:29 Uchwała nr VIII/56/2019 w sprawie zgłoszenia sołectw: Bucharzewo, Chorzępowo, Grobia, Kłosowice, Lutomek, Marianowo oraz Tuchola z gminy Sieraków do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:43:16 Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:27:30 Uchwała nr IX/58/2019 zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwaly budżetowej na rok 2019. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:28:24 Uchwała nr IX/59/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:31:03 Uchwała nr IX/60/2019 w sprawie określenia zasad korzystania z parku wiejskiego w Kłosowicach. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:32:15 Uchwała nr IX/61/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:34:09 Uchwała nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:36:00 Uchwała nr IX/63/2019 w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31 stycznia 2019r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 13:30:42 UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 14:52:23 UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2018 X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 14:54:09 UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2018. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:16:29 UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:17:51 UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:19:22 UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:20:33 UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chalinie stanowiącej działkę nr 132. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:22:05 UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę gruntową nr 377/4. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:23:07 UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Góra do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:24:52 UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Sieraków. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:26:09 UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERAKOWIE z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:48:09 UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:49:26 UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Sieraków” XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:51:15 UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Sieraków oraz nadania jej statutu. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:53:33 UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra gmina Sieraków XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:54:53 UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:56:56 UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2019 rok. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-15 15:05:39 UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-15 15:07:41 UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 października 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:45:08 Uchwała nr XIII/ 83 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2019 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:47:19 Uchwała nr XIII/84 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:49:16 Uchwała nr XIII/85 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:50:39 Uchwała nr XIII/86 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 56. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:53:06 Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:54:28 Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:56:11 Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu gminy Sieraków”. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 14:18:08 Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 październiak 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół im Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 14:19:45 Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 14:21:10 Uchwała nr nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-19 17:02:47 UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-19 17:07:24 UCHWAŁA NR XIV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:18:55 UCHWAŁA NR XV/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:21:22 UCHWAŁA NR XV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:23:25 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2020 roku. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:24:56 UCHWAŁA NR … RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia … w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:26:13 UCHWAŁA NR ......................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................................. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:28:05 UCHWAŁA NR ......................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................................. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:29:48 UCHWAŁA NR …................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia …....................... w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023 XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:32:13 UCHWAŁA NR …/…/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ……. 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:33:47 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:35:05 UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:37:02 Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie nr z dnia w sprawie zmiany uchwały o przystapieniu do wprowadzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:38:52 U C H W A Ł A NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia …………….. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2019-11-26 13:40:55 Uchwała nr …..../……../2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………… 2019 r. uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:43:30 Uchwała nr …..../……../2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………… 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:46:34 Uchwała nr ……../…………../19 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………..2019 r w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2019-11-26 13:48:41 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Lutom, gmina Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:50:04 UCHWAŁA NR … RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia … w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa własności nieruchomości położonej w Grobi stanowiącej działkę nr 16/4 XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:52:15 U C H W A Ł A nr ......../........../19 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................. roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:25:17 UCHWAŁA NR XVI/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:26:51 UCHWAŁA NR XVI/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:28:40 UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:30:11 UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:31:35 UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2019/2020 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:32:52 UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków” XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:34:17 UCHWAŁA NR XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków” XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 13:51:45 UCHWAŁA NR XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-12-18 14:37:08 UCHWAŁA NR XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:29:07 UCHWAŁA NR XVII/123/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:30:53 UCHWAŁA NR XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:32:50 UCHWAŁA NR XVII/125/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2020 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:44:34 UCHWAŁA NR XVII/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2020 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:47:40 UCHWAŁA NR XVII/127/2020 RADY MIEJSKIEJW SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:49:56 UCHWAŁA NR XVII/128/2020 RADY MIEJSKIEJW SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:53:09 STANOWISKO NR XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:54:49 UCHWAŁA NR XVII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęciue pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Gminy Sieraków na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:21:00 UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:22:50 UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:24:16 UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:26:21 UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Bucharzewie XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:28:36 UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Sieraków prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Izdebnie. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:31:02 OPINIA NR XVIII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: założeń projektu zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Mszar nad Jeziorem Mnich”. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:40:29 UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach na uchwałę Rady Miejskiej w Sierakowie nr XV/110/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:41:55 UCHWAŁA NR XIX/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:44:07 UCHWAŁA NR XIX/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:45:54 UCHWAŁA NR XIX/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:47:16 U C H W A Ł A XIX/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sieraków na 2020 rok XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:48:26 UCHWAŁA NR XIX/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:49:52 UCHWAŁA NR XIX/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:51:32 UCHWAŁA NR XIX/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2020-05-26 14:30:44 UCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:32:30 UCHWAŁA NR XX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:38:48 UCHWAŁA NR XX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:40:52 UCHWAŁA Nr XX/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:41:35 UCHWAŁA NR XX/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sieraków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 15:05:23 UCHWAŁA NR XXI/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2019. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 15:07:25 UCHWAŁA NR XXI/152/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2019. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 15:10:27 UCHWAŁA NR XXI/153/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2020-06-30 15:12:46 UCHWAŁA NR XXI/154/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2020-06-30 15:15:14 UCHWAŁA NR XXI/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 15:17:36 UCHWAŁA NR XXI/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 15:20:30 UCHWAŁA NR XXI/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 15:22:10 UCHWAŁA NR XXI/158/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sieraków. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 13:36:47 UCHWAŁA NR XXI/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-07-21 13:34:44 UCHWAŁA NR XXII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2020 rok. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-07-21 13:39:42 UCHWAŁA NR XXII/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 lipca 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków – etap II. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-07-21 13:37:44 UCHWAŁA NR XXII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2020 rok. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:25:15 UCHWAŁA NR XXIII/161/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:27:16 UCHWAŁA NR XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2020/2021 XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:29:09 UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:34:06 UCHWAŁA NR XXIII/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 4 lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 9 przy ul. Słonecznej w Sierakowie. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:37:21 UCHWAŁA NR XXIII/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-03 20:55:32 Potwierdzenie możliwości głosowania Sesja testowa za
2020-11-03 21:00:50 Uchwała nr 1 Sesja testowa wstrzymał się
2020-11-09 14:53:55 Potwierdzenie możliwości głosowania XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE wstrzymał się
2020-11-09 14:55:40 UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 14:57:17 UCHWAŁA NR XXIV/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 14:58:33 UCHWAŁA NR XXIV/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków, XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 15:00:32 UCHWAŁA NR XXIV/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków, XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 15:02:49 UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”, XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 15:05:03 UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2021 rok. XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:19:41 UCHWAŁA NR XXV/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:21:58 UCHWAŁA NR XXV/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:23:41 UCHWAŁA NR XXV/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:25:12 UCHWAŁA NR XXV/175/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:30:19 UCHWAŁA NR XXV/176/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sieraków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:27:07 UCHWAŁA NR XXV/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:33:16 UCHWAŁA NR XXV/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:34:43 UCHWAŁA NR XXV/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sieraków. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:36:04 UCHWAŁA NR XXV/180/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:04:42 UCHWAŁA NR XXVI/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:06:54 UCHWAŁA NR XXVI/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:11:42 UCHWAŁA NR XXVI/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:14:55 UCHWAŁA NR XXVI/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:17:32 UCHWAŁA NR XXVI/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2021 roku. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:19:02 UCHWAŁA NR XXVI/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra gmina Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:20:32 UCHWAŁA NR XXVI/188/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Sieraków na lata 2021-2023. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:23:27 UCHWAŁA NR XXVI/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/280/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:28:22 UCHWAŁA NR XXVI/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:44:39 UCHWAŁA NR XXVI/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 16:16:21 UCHWAŁA NR XXVI/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:34:16 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/192/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:36:57 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/193/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:38:38 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/194/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:40:19 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/195/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:42:05 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/196/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:43:35 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/197/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:45:18 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/198/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2021 rok. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:47:22 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/199/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2021 rok. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-02-23 13:22:09 UCHWAŁA NR XXVIII/200/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-02-23 13:26:26 UCHWAŁA NR XXVIII/201/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 lutego 2021 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2021-2024.” XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:26:43 UCHWAŁA NR XXIX/202/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:28:51 UCHWAŁA NR XXIX/203/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:30:52 UCHWAŁA NR XXIX/204/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:33:04 UCHWAŁA NR XXIX/205/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2021 rok. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:36:20 UCHWAŁA NR XXIX/206/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:38:03 UCHWAŁA NR XXIX/207/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:40:14 UCHWAŁA NR XXIX/208/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość Gminy Sieraków położoną w Grobi. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:42:29 UCHWAŁA NR XXIX/209/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2021-2024.” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:45:28 UCHWAŁA NR XXIX/210/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego proponowanej alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:24:50 UCHWAŁA NR XXX/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:26:39 UCHWAŁA NR XXX/213/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika gminy Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:33:55 UCHWAŁA NR XXX/214/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika gminy Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:40:14 UCHWAŁA NR XXX/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:42:59 UCHWAŁA NR XXX/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Tuchola, gmina Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:45:01 UCHWAŁA NR XXX/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Tuchola, gmina Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:27:35 UCHWAŁA NR XXXI/218/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:29:09 UCHWAŁA NR XXXI/219/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:31:28 UCHWAŁA NR XXXI/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:33:56 UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/175/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:36:31 UCHWAŁA NR XXXI/222/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę gruntową nr 205/8. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2021-05-25 13:39:23 UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:38:58 UCHWAŁA NR XXXII/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:40:19 UCHWAŁA NR XXXII/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Placówka Wsparcia Dziennego "Równi Sobie" w gminie Sieraków oraz jej połączenia z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:42:04 UCHWAŁA NR XXXII/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sieraków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:44:27 UCHWAŁA NR XXXII/227/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Sieraków w 2021 r.-Barlin XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:45:58 UCHWAŁA NR XXXII/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Sieraków w 2021 r.- Kubek XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:47:19 UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 13:54:09 UCHWAŁA NR XXXIII/230/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 14:58:47 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2020. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:00:58 UCHWAŁA NR XXXIII/232/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2020. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:05:35 UCHWAŁA NR XXXIII/233/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:09:26 UCHWAŁA NR XXXIII/234/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:11:07 UCHWAŁA NR XXXIII/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2021/2022. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:13:12 UCHWAŁA NR XXXIII/236/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:16:45 UCHWAŁA NR XXXIII/237/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Sieraków w Sierakowie. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:18:42 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości gruntowych z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Sieraków. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:21:06 UCHWAŁA NR XXXIII/239/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania i nakładów zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie, stanowiących działki nr 2010/5, 2010/6 i 2010/8. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:22:52 UCHWAŁA NR XXXIII/240/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:27:18 UCHWAŁA NR XXXIII/241/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:31:49 UCHWAŁA NR XXXIII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:36:04 UCHWAŁA NR XXXIV/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:37:28 UCHWAŁA NR XXXIV/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:47:18 UCHWAŁA NR XXXIV/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:48:48 UCHWAŁA NR XXXIV/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:50:34 UCHWAŁA NR XXXIV/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Sieraków, a gminą Międzychód na przekazanie zadania z zakresu pomocy społecznej. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:52:15 UCHWAŁA NR XXXIV/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sieraków. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:21:15 UCHWAŁA NR XXXV/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:23:47 UCHWAŁA NR XXXV/250/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:25:07 UCHWAŁA NR XXXV/251/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:26:46 UCHWAŁA NR XXXV/252/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków. XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:28:37 UCHWAŁA NR XXXV/253/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:30:33 UCHWAŁA NR XXXV/254/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 1617. XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-10-26 13:32:25 UCHWAŁA NR XXXV/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-23 15:41:11 UCHWAŁA NR XXXVI/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXVI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-23 15:44:16 UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXVI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:20:30 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:22:54 UCHWAŁA NR XXXVII/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:24:12 UCHWAŁA NR XXXVII/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie aktualności Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:25:50 UCHWAŁA NR XXXVII/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:27:07 UCHWAŁA NR XXXVII/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:28:50 UCHWAŁA NR XXXVII/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2022 rok. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:30:42 UCHWAŁA NR XXXVII/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2022 roku. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:32:31 UCHWAŁA NR XXXVII/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:33:59 UCHWAŁA NR XXXVII/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:35:52 UCHWAŁA NR XXXVII/ 267/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:49:45 UCHWAŁA NR XXXVII/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Sierakowie. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:51:24 UCHWAŁA NR XXXVII/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:52:42 UCHWAŁA NR XXXVII/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:56:14 UCHWAŁA NR XXXVII/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XXXVII/271/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:25:03 UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:26:30 UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:27:52 UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2021 RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:29:38 UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2021RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:30:51 UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:32:17 UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:33:36 UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:34:56 UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w gminie Sieraków nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji w 2022 roku. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 13:47:33 UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-12-16 14:27:54 UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:27:36 UCHWAŁA NR XXXIX/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:29:22 UCHWAŁA NR XXXIX/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:34:28 UCHWAŁA NR XXXIX/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2022 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:36:15 UCHWAŁA NR XXXIX/285/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2022 rok, XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:37:40 UCHWAŁA NR XXXIX/286/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:38:59 UCHWAŁA NR XL/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu, XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:40:28 UCHWAŁA NR XL/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:41:58 UCHWAŁA NR XL/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Ławicy stanowiących niezabudowane działki nr 97/6 i 97/7. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:43:32 UCHWAŁA NR XL/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących działki nr 1483/4 i 1376/7. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:23:18 UCHWAŁA NR XLI/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:25:00 UCHWAŁA NR XLI/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:26:28 UCHWAŁA NR XLI/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:27:48 UCHWAŁA NR XLI/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:29:27 UCHWAŁA NR XLI/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieraków w 2022 roku. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:30:52 UCHWAŁA NR XLI/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2022 rok. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:32:27 UCHWAŁA NR XLI/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:33:58 UCHWAŁA NR XLI/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sieraków” na rok 2022. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:35:52 UCHWAŁA NR XLI/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/286/2022 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-13 15:48:02 UCHWAŁA NR XLII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:32:55 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/301/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:46:15 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/302/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:48:41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/303/20222 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sierakowie. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:50:16 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/304/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie statutu Biblioteki Publicznej gminy Sieraków. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:43:14 UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:44:33 UCHWAŁA NR XLIV/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:45:43 UCHWAŁA XLIV/307/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:47:20 UCHWAŁA NR XLIV/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bucharzewie stanowiącej działkę nr 195/6. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 13:44:21 UCHWAŁA NR XLV/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:02:45 UCHWAŁA NR XLV/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2021. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:05:01 UCHWAŁA NR XLV/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2021. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:09:20 UCHWAŁA NR XLV/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:13:00 UCHWAŁA NR XLV/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:14:37 UCHWAŁA NR XLV/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:15:48 UCHWAŁA NR XLV/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:26:00 UCHWAŁA NR XLV/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Marianowo w gminie Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:28:51 UCHWAŁA NR XLV/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2022/2023. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-08-02 14:11:56 UCHWAŁA NR XLVI/318/2022RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/316/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-08-17 14:34:08 UCHWAŁA NR XLVII/319/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-08-17 14:35:51 UCHWAŁA NR XLVII/320/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:43:28 UCHWAŁA NR XLVIII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:45:28 UCHWAŁA NR XLVIII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków, XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:46:44 UCHWAŁA NR XLVIII/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków, XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:48:14 UCHWAŁA NR XLVIII/324/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Ławicy stanowiących działki letniskowe XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:49:40 UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sieraków, XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-09-27 13:51:26 UCHWAŁA NR XLVIII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030. XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:54:08 UCHWAŁA NR XLVIII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-19 15:42:43 UCHWAŁA NR XLIX/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:21:54 UCHWAŁA NR L/329/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:23:43 UCHWAŁA NR L/330/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:26:47 UCHWAŁA NR L/331/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:28:36 UCHWAŁA NR L/332/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:30:43 UCHWAŁA NR L/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:32:17 UCHWAŁA NR L/334/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-09 13:11:06 UCHWAŁA NR LI/335/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:31:04 UCHWAŁA NR LII/336/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:32:38 UCHWAŁA NR LII/337/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:34:58 UCHWAŁA NR LII/338/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-11-29 13:36:43 UCHWAŁA NR LII/339/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/236/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:37:57 UCHWAŁA NR LII/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:39:50 UCHWAŁA NR LII/341/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieraków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:41:42 UCHWAŁA NR LII/342/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:43:39 UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2023 roku LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:45:05 UCHWAŁA NR LII/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w gminie Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:46:32 UCHWAŁA NR LII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/169/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Puszcza Notecka” w Międzychodzie LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:48:12 UCHWAŁA NR LII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/226/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sieraków do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Obra – Warta” z siedzibą w Pszczewie LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:49:39 UCHWAŁA NR LII/347/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:51:28 UCHWAŁA NR LII/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Lutomek, gmina Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:27:14 UCHWAŁA NR LIV/360/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:28:37 UCHWAŁA NR LIV/361/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:29:49 UCHWAŁA NR LIV/362/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Sieraków. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:31:11 UCHWAŁA NR LIV/363/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:32:24 UCHWAŁA NR LIV/364/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Gminy Sieraków. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:33:50 UCHWAŁA NR LIV/365/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:35:23 UCHWAŁA NR LIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:36:54 UCHWAŁA NR LIV/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2023 rok. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:46:12 UCHWAŁA NR LIV/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2023 rok. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:47:55 UCHWAŁA NR LIV/369/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 205/9. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:21:04 UCHWAŁA NR LV/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:23:51 UCHWAŁA NR LV/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:25:15 UCHWAŁA NR LV/372/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieraków w 2023 roku. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:26:49 UCHWAŁA NR LV/373/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:28:22 UCHWAŁA NR LV/374/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przekazania środków trwałych i przedmiotów pozabilansowych samorządowemu zakładowi budżetowemu – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sierakowie. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:29:53 UCHWAŁA NR LV/375/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:34:18 UCHWAŁA NR LV/376/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sieraków do Związku powiatowo gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:37:45 UCHWAŁA NR LV/377/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:40:47 UCHWAŁA NR LV/378/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-03-23 13:24:07 UCHWAŁA NR LVI/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LVI ESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-03-23 13:27:48 UCHWAŁA NR LVI/381/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości: Marianowo, Dębowiec, Śrem, Błoto, Czapliniec, Gospódka, Jeziorno, Kukułka, Lichwin, Pławiska oraz Jeleniec na terenie gminy Sieraków LVI ESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-03-23 13:29:55 UCHWAŁA NR LVI/382/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. LVI ESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-03-23 13:22:45 UCHWAŁA NR LVI/379/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LVI ESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:16:38 UCHWAŁA NR LVII/383/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:18:02 UCHWAŁA NR LVII/384/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:19:26 UCHWAŁA NR LVII/385/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:21:25 UCHWAŁA NR LVII/386/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:23:08 UCHWAŁA NR LVII/387/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2023 rok, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:24:38 UCHWAŁA NR LVII/388/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieraków w 2023 roku, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:26:02 UCHWAŁA NR LVII/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/304/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej gminy Sieraków, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:27:56 UCHWAŁA NR LVII/390/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-16 15:18:32 UCHWAŁA NR LVIII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-16 15:33:57 UCHWAŁA NR LVIII/392/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-30 13:26:46 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR LIX/393/2023 z dnia 30 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-30 13:28:27 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR LIX/394/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-30 13:29:59 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR LIX/395/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 13:24:45 UCHWAŁA NR LX/396/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:22:10 UCHWAŁA NR LX/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2022. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:24:05 UCHWAŁA NR LX/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2022. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:28:08 UCHWAŁA NR LX/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:30:26 UCHWAŁA NR LX/400/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:33:52 UCHWAŁA NR LX/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:35:14 UCHWAŁA NR LX/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:36:47 UCHWAŁA NR LX/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:38:01 UCHWAŁA NR LX/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sieraków” na rok 2023. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:39:41 UCHWAŁA NR LX/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:41:05 UCHWAŁA NR LX/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo, gmina Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:43:27 UCHWAŁA NR LX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:41:36 UCHWAŁA NR LXI/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:43:59 UCHWAŁA NR LXI/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:45:40 UCHWAŁA NR LXI/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/342/2022 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:47:20 UCHWAŁA NR LXI/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków". LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:48:37 UCHWAŁA NR LXI/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Gminy Sieraków. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:50:22 UCHWAŁA NR LXI/413/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieraków na lata 2023-2026. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:51:44 UCHWAŁA NR LXI/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sieraków na lata 2023-2031. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:53:05 UCHWAŁA NR LXI/415/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:58:30 UCHWAŁA NR LXI/416/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych przez gminę Sieraków. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:26:53 UCHWAŁA NR LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:28:21 UCHWAŁA NR LXII/418/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:30:42 UCHWAŁA NR LXII/419/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-10-26 13:32:24 UCHWAŁA NR LXII/420/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Sieraków na lata 2023-2025” LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:47:57 UCHWAŁA NR LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sieraków LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:49:52 UCHWAŁA NR LXII/423/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieraków, stanowiącej działki oznaczone według ewidencji nr 2000/21, 2000/36 i 2000/37, miasta Sieraków. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:51:07 UCHWAŁA NR LXII/424/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze w Kaczlinie. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:52:33 UCHWAŁA NR LXII/425/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Sieraków uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-10-26 13:54:15 UCHWAŁA NR LXII/426/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 205/18 położoną w Sierakowie. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2023-10-26 13:55:58 UCHWAŁA NR LXII/427/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących niezabudowane działki nr 809/6, 809/7 i 809/8. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:34:30 UCHWAŁA NR LXIII/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:35:45 UCHWAŁA NR LXIII/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:36:54 UCHWAŁA NR LXIII/430/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:38:07 UCHWAŁA NR LXIII/431/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:39:41 UCHWAŁA NR LXIII/432/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2024 rok. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:40:52 UCHWAŁA NR LXIII/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie kontynuacji uczestnictwa gminy Sieraków w Lokalnej Grupie Działania pod nazwą Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” na okres programowania do 2027 roku. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:42:13 UCHWAŁA NR LXIII/434/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:43:27 UCHWAŁA NR LXIII/435/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:44:32 UCHWAŁA NR LXIII/436/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:45:49 UCHWAŁA NR LXIII/437/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/297/2022 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-12-19 13:20:40 UCHWAŁA NR LXIV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:21:53 UCHWAŁA NR LXIV/439/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:24:39 UCHWAŁA NR LXIV/440/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:25:57 UCHWAŁA NR LXIV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:28:03 UCHWAŁA NR LXIV/442/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:30:09 UCHWAŁA NR LXIV/443/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sieraków i określania zasad zwrotu poniesionych wydatków. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:31:41 UCHWAŁA NR LXIV/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży dla Gminy Sieraków na lata 2024-2028. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:33:40 UCHWAŁA NR LXIV/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:35:27 UCHWAŁA NR LXIV/446/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2024 roku. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:47:07 UCHWAŁA NR LXIV/447/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 14:23:57 UCHWAŁA NR LXIV/448/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za