Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Sieraków

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

ELWIRA SZYCHOWIAK

ELWIRA SZYCHOWIAK

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 26.04.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH stała UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE członek
KOMISJA BUDŻETOWO GOSPODARCZA stała UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-05-26 13:43:14 UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:44:33 UCHWAŁA NR XLIV/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:45:43 UCHWAŁA XLIV/307/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:47:20 UCHWAŁA NR XLIV/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bucharzewie stanowiącej działkę nr 195/6. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 13:44:21 UCHWAŁA NR XLV/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:02:45 UCHWAŁA NR XLV/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2021. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:05:01 UCHWAŁA NR XLV/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2021. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:09:20 UCHWAŁA NR XLV/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:13:00 UCHWAŁA NR XLV/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:14:37 UCHWAŁA NR XLV/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:15:48 UCHWAŁA NR XLV/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:26:00 UCHWAŁA NR XLV/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Marianowo w gminie Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:28:51 UCHWAŁA NR XLV/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2022/2023. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-08-02 14:11:56 UCHWAŁA NR XLVI/318/2022RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/316/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za